Pinkstercantatedienst in de Lutherse Kerk in Groningen

Datum:

20 mei 2018

Locatie:

Lutherse Kerk, Haddingestraat 23 in Groningen

Aanvang:

10:00 uur

Organist:

Tymen Jan Bronda

Entree:

Uitvoerenden:

Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. dirigent Tymen Jan Bronda | Griet de Geyter (sopraan) | Richard Resch (tenor) | Michiel Meijer (bas) | Lilia Slavny (viool)

Op zondag 20 mei is er een bijzondere cantatedienst in de Lutherse Kerk met medewerking van de Lutherse Bach Academie. Pinksteren is het besluit van het kerkelijke jaar. Jezus is geboren, opgestaan en ten hemel gevaren. Maar daarna begon een nieuw verhaal, namelijk dat met Pinksteren de Heilige Geest de achtergebleven apostelen ging helpen bij het in alle talen wereldwijd verkondigen van Jezus’ leer. Op dat moment begint de geschiedenis van de christelijke kerk.

In Bachs pinkstercantate uit 1725, Also hat Gott die Welt geliebt, vertelt de tekst dat de gelovige zich kan verheugen op het eeuwige leven dat hem wacht. De cantate is deze keer bijzonder bezet met naast strijkers trombones en zinken die in de prachtige koorfuga de koorstemmen colla parte (met de stemmen mee) begeleiden. Een van de mooiste koorfuga’s van Bach zijn hand. In de eerste sopraanaria gaat het heel vrolijk toe, met een hoofdrol in de begeleiding voor de violoncello piccolo, een cello met een extra hoge snaar. De aria wordt gezongen door de sopraan Griet de Geyter. Zij heeft een grote staat van dienst in het 18de-eeuwse repertoire en de Lutherse Bach Academie verheugt zich om voor het eerst met haar op te treden.

Zie ook www.luthersbachensemble.nl

Terug