Feestelijke ingebruikname Timpe-orgel na restauratie

Datum:

15 juni 2018

Locatie:

Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof1 in Groningen

Aanvang:

16:00 uur (officiële ingebruikname) en 18:00 tot 23:00 (Orgelmarathon)

Entree:

Toegang vrij

Uitvoerenden:

Wim Diepenhorst, Peter van Dijk, Tymen Jan Bronda, Jelte Hulzebos, Leonore Lub, Pieter Pilon, Stef Tuinstra, Matthijs de Vreugd, Henk de Vries, Janny de Vries, Erwin Wiersinga

Op vrijdag 15 juni aanstaande wordt in de Nieuwe Kerk in Groningen een groot orgelfeest gehouden. Dan wordt het Timpe-orgel weer officieel in gebruik genomen. De afgelopen jaren is het instrument in twee fasen hersteld. In 2008-2011 werden vooral orgelbouw-technische werkzaamheden uitgevoerd en is de orgelkast hersteld en opnieuw geschilderd. Vanaf 2015 vonden restauratie en klankherstel van het pijpwerk plaats. Beide fases zijn uitgevoerd door Mense Ruiter Orgelmakers.

Om 16:00 uur wordt het instrument weer ‘teruggegeven’ aan de Protestantse Gemeente Groningen. Het orgel wordt dan bespeeld door Wim Diepenhorst en Peter van Dijk, die respectievelijk namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en als orgeladviseur bij de tweede fase betrokken waren.

Vanaf 18:00 tot 23:00 uur is er vervolgens een Orgelmarathon, waarin steeds in één uur drie organisten optreden. In alfabetische volgorde doen de volgende organisten mee: Tymen Jan Bronda, Jelte Hulzebos, Leonore Lub, Pieter Pilon, Stef Tuinstra, Matthijs de Vreugd, Henk de Vries, Janny de Vries, Erwin Wiersinga, en de nieuw te benoemen organist voor de Nieuwe Kerk, waarvan dan hopelijk bekend is wie dat wordt. Een week van tevoren worden de te spelen werken aangekondigd op de website van de kerk: www.nieuwekerkgroningen.nl

In de pauzes is er tijd om de inwendige mens te versterken. Aan het eind van het programma is er ook gelegenheid om op het orgel te kijken.

Bij de eindkeuring in 1831 schreven de keurmeesters dat het een uitmuntend orgel is ‘en dat Groningen’s ingezetenen er roem op mogen dragen, zulk een werk in eene hunner kerken te mogen bezitten.’ Die lovende woorden zijn nu weer van toepassing geworden en dat is wel een feestje waard.

Terug